Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dział Spraw Studenckich jest jednostką, towarzyszącą Studentowi przez wszystkie lata nauki. To tutaj  składa się odpowiednie dokumenty. Tutaj także, po procesie rekrutacyjnym, przechowywane są wszystkie niezbędne materiały aplikacyjne.

W dziekanacie każdy Student może odebrać legitymację studencką, kartę obiegową lub zaświadczenia o nauce. To także miejsce,  w którym składa się podania i prośby. Tutaj każdy ze Studentów znajdzie niezbędną pomoc w zakresie: uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów, zmiany trybu studiowania, załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z, m.in.: uzyskaniem  wpisu warunkowego, urlopem dziekańskim, powtarzaniem roku, egzaminami komisyjnymi lub odwołaniu się od decyzji Dziekana. Dziekanat pomoże także w załatwieniu formalności związanych z zakończeniem studiów oraz wydaniem dokumentów potwierdzających ich ukończenie.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

HARMONOGRAM ZJAZDÓW - dostępny jest po zalogowaniu się w systemie new.isaps


ROZKŁADY ZAJĘĆ 

Rozkład zajęć dostępne są przez system new.isaps w zakładce rozkład zajęć/moje zajęcia

Prosimy na bieżąco sprawdzać rozkłady zajęć oraz komunikaty w systemie new.isaps!


KONTAKT Z KADRĄ DYDAKTYCZNĄ

Dostępność wykładowcy można sprawdzić przez system new.isaps w zakładce rozkład zajęć/rozkład wykładowcy

Każdy wykładowca ma założoną skrzynkę e-mailową WSG: imię.nazwisko@byd.pl (bez polskich znaków)

Każdy student ma założoną skrzynkę e-mailową WSG: imię.nazwisko@student.wsg.pl z której ma obowiązek korzystać


ELEKTRONICZNY INDEKS

„Elektroniczny indeks” jest bardzo dużym udogodnieniem dla studentów, polegający na braku konieczności zbierania wpisów w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta.

W razie ewentualnych niezgodności oceny ogłoszonej z oceną wpisaną do systemu ISAPS, wyjaśnianie powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Powyższą niezgodność student może zgłosić do wykładowcy za pośrednictwem służbowego adresu mailowego (tj. imię.nazwisko@byd.pl) lub na dyżurze dydaktycznym.

W przypadku braku odpowiedzi na powyższy fakt sprawę również należy zgłosić do właściwego Instytutu/Katedry/Dziekana. 

Wszystkie oceny z zaliczonych semestrów dostępne są dla studenta w systemie new isaps.

Dopilnowanie wpisania oceny do systemu należy do obowiązków Studenta.

 

ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Ankietyzaca zajęć dydaktycznych przeprowadzana jest za pośrednictwem elektronicznych formularzy ankiet, które studenci wypełniają anonimowo. Harmonogram ankietyzacji ustalany jest na każdy rok akademicki. Wyniki ankietyzacji są dostepne dla studentów za pośrednictwem systemu new.isaps. 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki