Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Prorektora ds. Organizacji i Filii

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Prorektora ds. Organizacji i Filii

23mar2020

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Prorektora ds. Organizacji i Filii z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie: realizacji zajęć w Wyższej Szkole Gospodarki w okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim. 

 

Drodzy Studenci WSG

W tej trudnej i w swym wymiarze nowej dla nas wszystkich sytuacji zagrożenia epidemicznego, Wyższa Szkoła Gospodarki umożliwia realizację zajęć on-line. Dokładamy starań, aby przygotowane przez nas w tej właśnie formie zajęcia spełniały wymagania jakie przed zajęciami realizowanymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość stawia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń w tym zakresie oraz dodatkowego zaangażowania naszych Wykładowców i pracowników Ośrodka Nowych Technologii Edukacyjnych (ONTE) przyjęliśmy następujące rozwiązania:

 1. Zajęcia przewidziane programem studiów jako b-learningowe realizowane są na platformie ONTE bez zmian, w obszarach przedmiotów określnych tym programem.
 2. Wszystkie wykłady, które były zaplanowane w tym semestrze w kontakcie bezpośrednim będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na ONTE lub jako zarejestrowane telezajęcia. 
 3. W okresie zawieszenia zajęć w kontakcie bezpośrednim, w pierwszej kolejności realizujemy wszystkie zajęcia wymienione w punktach 1 i 2 przewidziane dla tego semestru.
 4. Pozostałe zajęcia będą realizowane w kontakcie bezpośrednim, jeśli tylko pojawi się taka możliwość. Gdyby okres zawieszenia znacząco się przedłużał podejmowane będą przez Władze Uczeni kolejne decyzje, którym przyświeca umożliwienie studentom osiąganie zaplanowanych efektów uczenia się i zakończenie tego semestru studiów.
 5. Studenci powinni zapisać się do obszaru konsultacji wykładowcy na platformie ONTE, z którym według rozkładu zajęć mieli mieć wykład w kontakcie bezpośrednim i studiować zamieszczane tam sukcesywnie materiały. Możliwość dopisania studenta ma również każdy prowadzący zajęcia na platformie ONTE. Dotyczy to również wszystkich zajęć zaplanowanych jako e-learnig i b-learning – obszary przedmiotów na platformie ONTE.
 6. Informacje o realizowanych wykładach (Teams/Onte) oraz o zajęciach b--learnigowych i e-learnigowych będą zamieszczone w rozkładzie zajęć w systemie ISAPS. Wszystkie pozostałe szczegóły wykładowca umieści na obszarze swoich konsultacji lub przedmiotu na platformie ONTE. Telezajęcia odbywać się będą w czasie rzeczywistym a termin i godzina będą zamieszczone w rozkładzie zajęć.
 7. Egzaminy i zaliczenia wszystkich wykładów i zajęć b-learningowych i e-lerningowych odbędą się na platformie ONTE. Wykładowca ustala termin zaliczenia lub egzaminu w ramach sesji ciągłej.
 8. Wychodząc naprzeciw potrzebom dostarczenia niektórych prac w formie pisemnej, np. dla przedmiotów technicznych, uruchomiliśmy w budynku K skrzynkę nadawczą, która umożliwiać ma pozostawienie pracy przez studenta dla nauczyciela akademickiego.  W przypadku wykorzystania tej formy pozostawiania dokumentów prosimy nauczycieli akademickich o indywidualne ustalanie takich faktów ze studentami wykorzystując indywidualną korespondencję e-mail. Skrzynka zostanie umieszczona również przed wejściem do budynku Filii w Ełku. 


Zakładamy, że przyjęte w Uczelni rozwiązanie ograniczy kumulowanie się zajęć pozostałych do realizacji, a także zaliczeń i egzaminów oraz pozwoli nam zakończyć ten rok akademicki z jak najmniejszymi zmianami czasu jego trwania

Dziękujemy wszystkim Pracownikom Uczelni za zaangażowanie, Kierownikom jednostek naukowo-dydaktycznych za działania organizacyjne i nadzór, a Studentom za zrozumienie w tej trudnej i niecodziennej sytuacji. To jest właśnie ten moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że określenie Wspólnota Uczelniana ma głęboki sens.

Jeżeli będą potrzebowali Państwo bardziej szczegółowych informacji lub będziecie chcieli zadać jakieś pytania prosimy o korespondencję mailową pod adresem pytania@byd.pl lub kontakt z wybranymi działami.

 

prof. WSG dr Alicja Kozubska; doc. dr Mariusz Barczak

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki