Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Organizacja studiów: 
 • Studia prowadzone są w trybie zaocznym.
 • Czas trwania studiów: 2 - 4 semestry, w zależności od kierunku.
 • Realizacja studiów: tryb weekendowy (sobota, niedziela) co dwa tygodnie w godz. 8:00 – 20:50.

Harmonogramy zjazdów 2020/2021 

 

FAKTURY 

 
UWAGA !
Informujemy, że wnioski o fakturę wzywającą bądź o fakturę po wpłacie należy składać oddzielnie do każdej raty czesnego.
Prośbę o wystawienie faktury należy przesłać pocztą elektroniczną w formie załącznika na adres: wgt@byd.pl, tytułując mail: FAKTURA. 
 1. Fakturę imienną może otrzymać każdy Słuchacz Studiów Podyplomowych.
 2. Fakturę wystawioną na miejsce pracy może otrzymać Słuchacz biorący udział w Programie Zniżkowym "Dobry Pracodawca".
 3. Faktury otrzymują Powiatowe Urzędy Pracy finansujące lub dofinansowujące Studia Podyplomowe oraz inne instytucje udzielające dofinansowania do nauki (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Inne opłaty

Wpłaty należy dokonać  nr konta 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698, z dopiskiem: SP-INNE OPŁATY-EŁK.

Rodzaj opłaty Koszt
Wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (w ciągu 2 lat od ukończenia)  60 zł
Wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (powyżej 2 lat od ukończenia)  120 zł
Wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim 120 zł 
Wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w innym języku obcym 150 zł     
Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej 300 zł
Wysłanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych listem poleconym

15 zł

Odesłanie dokumentów rekrutacyjnych oraz zaświadczeń listem zwykłym 15 zł

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnym.
WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia z dnia 1 września 2011r. warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych studiów podyplomowych ustala Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. 

Wzory dokumentów - praca podyplomowa

 1. Wzór strony tytułowej
 2. Oświadczenie woli autora

Dokumenty do pobrania: 

 1. Podanie do dyrektora studiów podyplomowych
 2. Podanie o wystawienie faktury wzywającej
 3. Podanie o wystawienie faktury po wpłacie
 4. Podanie o zwrot nadpłaty / wpisowego
 5. Podanie o przeksięgowanie wpłaty

Kontakt: 
 
Justyna Gawlak
e-mail:  justyna.gawlak@byd.pl
 
lic. Małgorzata Glapiak
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
 
tel. 87/621-76-11
 
Filia w Ełku
Kolegium Nauk Stosowanych 
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk 
 
 
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki