Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

 
Organizacja studiów: 
 • Studia prowadzone są w trybie zaocznym.
 • Czas trwania studiów: 2 - 4 semestry, w zależności od kierunku.
 • Realizacja studiów: tryb weekendowy (sobota, niedziela) co dwa tygodnie w godz. 8:00 – 20:50.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 

Absolwenci Wyższej Szkoły Gospodarki otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z § 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu wydrukowane na papierze ze znakiem wodnym.
WZÓR ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia z dnia 1 września 2011r. warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego. Szczegółowe warunki zaliczenia poszczególnych studiów podyplomowych ustala Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń. 

Kontakt: 
 
Justyna Gawlak
e-mail:  justyna.gawlak@byd.pl
 
mgr Małgorzata Glapiak
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
 
tel. 87/621-76-11
 
Filia w Ełku
Kolegium Nauk Stosowanych 
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk 
 
 
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki