Stypendia

Stypendia

Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej i materialnej, które pozwalają w pełni skupić się na nauce i cieszyć się studiowaniem.

 • Studenci WSG znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dawniej mieszkaniowe). Wszyscy Studenci mogą wnioskować o przyznanie zapomogi jednorazowej z tytułu: śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta; choroby studenta; urodzenia dziecka; zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.; wypadku; nagłej utraty pracy. Wszyskie wnioski nalezy składać w Biurze Stypendialnym.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz wsparcia finansowego mogą także liczyć na pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz posiada: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wysoką średnią ocen za rok studiów.
 • Uczelnia Liderów – Bezpłatne studia (UL) jest formą systemu stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Uczelni, którego celem jest wspieranie oraz motywowanie studentów do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i aktywności w zakresie działalności badawczo-naukowej, społecznej, sportowej, kulturalnej. Program UL skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kandydatów na studia w WSG.

Pełna lista programów zniżkowych na stronie www.stypendia.byd.pl

Kontakt:

Biuro Stypendialne w Bydgoszczy 
tel. 52 567 00 59
e-mail: stypendia@byd.pl

Biuro Obsługi Studenta w Ełku
tel. 87 621 76 11
e-mail:wgt@byd.pl

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki