Stypendia

Stypendia

Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej i materialnej, które pozwalają w pełni skupić się na nauce i cieszyć się studiowaniem. 
W WSG o stypendia mogą ubiegać się już kandydaci. Premiujemy m.in. aktywność społeczną, sukcesy sportowe,artystyczne lub biznesowe. Opracowaliśmy także unikatowy system stypendiów i programów branżowych dla osób z doświadczeniem zawodowym lub łączących obowiązki rodzinne z nauką. Sprawdź na www.dlakandydata.byd.pl

Studenci WSG mogą ubiegać się o następujące formy pomocy finansowej i materialnej: 
 • stypendium socjalne
 • zapomogę jednorazową z tytułu: śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta; choroby studenta; urodzenia dziecka; zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.; wypadku; nagłej utraty pracy. 
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne; 
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz posiadają: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wysoką średnią ocen za rok studiów;
 • Uczelnia Liderów – Bezpłatne studia (UL) jest formą systemu stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Uczelni, którego celem jest wspieranie oraz motywowanie studentów do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i aktywności w zakresie działalności badawczo-naukowej, społecznej, sportowej, kulturalnej. Program UL skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kandydatów na studia w WSG.
Pełna lista programów zniżkowych na stronie www.stypendia.byd.pl

W sprawach stypendium prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Stypendialnym w Bydgoszczy lub z Biurem Obsługi Studenta w Ełku. 

Kontakt:
 Biuro Stypendialne w Bydgoszczy  Biuro Obsługi Studenta w Ełku
 tel. (52)567-00-59  tel. (87)621-76-11
 e-mail: stypendia@byd.pl  e-mail: wgt@byd.pl
  
  
 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki