WSG

WSG

Uczelnia działa w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się. Misja Wyższej Szkoły Gospodarki została wypracowana w wyniku wieloletniego gromadzenia i rozwijania doświadczeń łączenia edukacji z nauką i przedsiębiorczością. Filarami działalności Wyższej Szkoły Gospodarki - najstarszej niepublicznej Uczelni w Bydgoszczy - są umiejętności, kompetencje i praktyczne ich zastosowanie.    
Zaufało nam już ponad 25 tysięcy osób. Stworzyliśmy zwartą sieć Wydziałów w ośmiu miastach: Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Malborku, Ełku i Słupsku oraz w Pile i Chojnicach.
Nazwa Wyższa Szkoła Gospodarki obowiązuje od stycznia 2005 r. Wcześniej uczelnia znana była, jako Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. WSG jest organizacją non profit. Wszystkie fundusze przeznaczane są na rozwój Uczelni, rozbudowę nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i prowadzenie działalności naukowej. Uczelnia od lat działa na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, wielokrotnie była laureatem konkursu „Lodołamacze 2014”, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przy WSG działa Fundacja Akademicka „Gaudeamus”.

Założyciele
Założycielem Uczelni jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOLFER" sp. z o.o.  działające w branży turystyczno-hotelarskiej oraz informatycznej od 1989 roku.
Forma prawna
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (dawniej Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy) została utworzona na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.06.1997 r. o Wyższych Szkołach Zawodowych (Dz. U. nr 96 poz. 590 oraz z 1998 r. nr 106 poz. 668) . Działalność prowadzi zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. i posiada te same uprawnienia co uczelnie państwowe (numer ewidencyjny w MEN: DNS - 1 045-376/RO/99 z 10.06.1999). W związku z uzyskaniem uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku "turystyka i rekreacja", zmianie uległ status Uczelni z wyższej szkoły zawodowej na status uczelni akademickiej. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r., uczelnia została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym). Nazwa i siedziba Uczelni, określone w decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 1999 r. nr DNS-1-0145-150/RO/99 oraz termin ważności pozwolenia określony w decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-02-4031-288/07 z dnia 26 października 2007 r. pozostają bez zmian. Informacje o podstawie prawnej działania Uczelni można znaleźć m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.mnisw.gov.pl (wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 309)

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
  • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki