INFORMACJE ORGANIZACYJNE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wyższa Szkoła Gospodarki

nieustannie od 2007 roku tworzy Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mającą na celu na aktywizację osób starszych i popularyzację edukacji całożyciowej. Filie Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG rozlokowane są na terenie 4 województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. W chwili obecnej w skład RSUTW wchodzą 54 filie UTW. Przy ełckiej Filii Wyższej Szkoły Gospodarki działają aktualnie uniwersytety w Ełku, Olecku, Orzyszu, Prostkach i Świętajnie.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy może być każdy, kto pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć własnego rozwoju.

Osoba, która nie posiada statusu słuchacza może uczestniczyć w wybranych wykładach po uiszczeniu opłaty za dany wykład.


WARUNKI UCZESTNICTWA W UNIWERSYTECIE III WIEKU

 • złożenie stosownych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji*
 • wniesienie opłat określonych w Deklaracji Przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki

*Wszyscy kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • Deklaracja Przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki (doc)
 • kserokopia dowodu wpłaty

OPŁATY

 • 75,00 zł - opłata semestralna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze)
 • 150,00 zł - opłata roczna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w roku)
 • 20,00 zł - opłata za wybrany wykład dla osób, które nie są słuchaczami Uniwersytetu III Wieku WSG

Warsztaty dodatkowe: wg opłat w cenniku zajęć dodatkowych.

Opłaty należy dokonywać przelewem na poniższe konto:

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI, UL.GARBARY 2, 85-229 BYDGOSZCZ

65 1090 1072 0000 0001 2235 0288

Z DOPISKIEM: „OPŁATA ZA UTW FILIA EŁK”


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Żaneta Jakubowska

Kolegium Nauk Stosowanych w Ełku
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk
nr tel. 87/621-76-11, 731-922-535
e-mail: utw.elk@byd.pl

Formularz zgłoszeniowy


Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w celach związanych z rekrutacją i działalnością Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki