Studia Podyplomowe - rekrutacja

Studia Podyplomowe - rekrutacja

 Kolegium Nauk Stosowanych Filia w Ełku prowadzi rekrutację na studia podyplomowe: 

                                         

* Rekrutacja on-line: prosimy o zaznaczanie w pierwszej kolejności właściwego ośrodka (Ełk), następnie wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc o przyjęciu kandytata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

CENNIK 2022/2023 (plik)

PROGRAMY ZNIŻKOWE (plik)

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2022/2023:


Warunki przyjęcia:
Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra).


Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania formularza ON-LINE na studia podyplomowe WSG do Filii w Ełku lub do PARTNERA WSG współpracującego w zakresie organizacji i realizacji studiów podyplomowych.
 • formularz zgłoszeniowy ONLINE* lub (druk do pobrania) 
 • kserokopia/skan odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej** na indywidualny numer konta słuchacza
UWAGA! Nieodebrane kserokopie dokumentów rekrutacyjnych oraz zdjęcia po trzech miesiącach od zakończenia rekrutacji są niszczone.
 
* Rekrutacja ON-LINE prowadzona jest wyłącznie na studia podyplomowe organizowane w Bydgoszczy, Chojnicach, Ełku, Inowrocławiu, Malborku, Pile i Toruniu. Prosimy w pierwszej kolejności o zaznaczenie właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Odpowiedź na zgłoszenie ON-LINE zostanie przesłana komunikatem w systemie ISAPS w przeciągu 3 dni roboczych.
**Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowego: styczeń - czerwiec 0 zł, 01-17 lipca 100 zł, 18-31 lipca 0 zł, sierpień 0 zł, wrzesień 0 zł, październik 0 zł*
 • czesnego zgodnie z cennikiem Studiów Podyplomowych

Numer rachunku do opłaty wpisowego

Opłatę wpisową należy uregulować na indywidualny nr konta bankowego, który jest widoczny po zalogowaniu się do sytemu ISAPS. Profil został założony podczas rekrutacji ONLINE.


Programy zniżkowe

* Zniżki nie sumują się ze sobą. Ceny promocyjne łączą się z programami zniżkowymi.
** Programy zniżkowe nie dotyczą studiów podyplomowych na podbudowie kursów kwalifikacyjnych.

Kontakt: 

Justyna Gawlak
e-mail: justyna.gawlak@byd.pl
tel. 87/621-76-11
 
Małgorzata Glapiak
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl 
tel. 87/621-76-11
 
Filia w Ełku
Kolegium Nauk Stosowanych
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk 
 
 
 
 
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2022 Wyższa Szkoła Gospodarki