Studia Podyplomowe - rekrutacja

Studia Podyplomowe - rekrutacja

 Kolegium Nauk Stosowanych Filia w Ełku prowadzi rekrutację ciągłą na studia podyplomowe: 

                                         

* Rekrutacja on-line: prosimy o zaznaczanie w pierwszej kolejności właściwego ośrodka (Ełk), następnie wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Ze względu na ograniczona liczbę miejsc o przyjęciu kandytata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

CENNIK 2020/2021 (plik)

PROGRAMY ZNIŻKOWE (plik)

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2020/2021:

Informujemy, że poniższe opisy kierunków studiów obecnie są w trakcie aktualizacji. OPŁATA ZA NAUKĘ SKŁADA SIĘ Z:
 • bezzwrotnej opłaty wpisowego*: PROMOCJA  wpisowe 0 zł
 • czesnego zgodnie z CENNIKIEM (plik)
* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów i nie jest wliczane na poczet czesnego

Wymagane dokumenty:
 
Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania formularza ON-LINE na studia podyplomowe WSG do Filii w Ełku lub do PARTNERA WSG współpracującego w zakresie organizacji i realizacji studiów podyplomowych.
 • formularz zgłoszeniowy ONLINE* lub (druk do pobrania) 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej* na rachunek Uczelni
UWAGA! Nieodebrane kserokopie dokumentów rekrutacyjnych oraz zdjęcia po trzech miesiącach od zakończenia rekrutacji są niszczone.
 
* Rekrutacja ON-LINE prowadzona jest wyłącznie na studia podyplomowe organizowane w Bydgoszczy, Chojnicach, Ełku, Inowrocławiu, Malborku, Pile i Toruniu. Prosimy w pierwszej kolejności o zaznaczenie właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Odpowiedź na zgłoszenie ON-LINE złożone do Ełku, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. W ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zgłoszenia ON-LINE na studia podyplomowe WSG  należy dostarczyć do odpowiedniego ośrodka WSG pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Numer rachunku do wpłat wpisowego:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698 WZ WBK
z dopiskiem: SP - WPISOWE EŁK- /nazwa kierunku studiów podyplomowych/

Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.


​Inne opłaty

Wpłaty należy dokonać  nr konta 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698, z dopiskiem: SP-INNE OPŁATY-EŁK.

Rodzaj opłaty Koszt
Wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (w ciągu 2 lat od ukończenia)  60 zł
Wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (powyżej 2 lat od ukończenia) 120 zł
Wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim 120 zł
Wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w innym języku obcym  150 zł
Przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej  300 zł
Wysłanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych listem poleconym 15 zł
Odesłanie dokumentów rekrutacyjnych oraz zaświadczeń listem zwykłym 15 zł

Programy zniżkowe

* Zniżki nie sumują się ze sobą. Ceny promocyjne łączą się z programami zniżkowymi.
** Programy zniżkowe nie dotyczą studiów podyplomowych na podbudowie kursów kwalifikacyjnych.

Kontakt: 

Justyna Gawlak
e-mail: justyna.gawlak@byd.pl
tel. 87/621-76-11
 
Małgorzata Glapiak
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl 
tel. 87/621-76-11
 
Filia w Ełku
Kolegium Nauk Stosowanych
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk 
 
 
 
 
Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki