Studia Podyplomowe - rekrutacja

Studia Podyplomowe - rekrutacja

Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku prowadzi rekrutację ciągłą na studia podyplomowe                                                                                

Rekrutacja on-line: prosimy o zaznaczanie w pierwszej kolejności właściwego ośrodka (Ełk), następnie wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. 

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc o przyjęciu kandytata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

CENNIK 2018/2019 (plik)

PROGRAMY ZNIŻKOWE (plik)

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018:

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA PODBUDOWIE KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH NA ROK AKADEMICKI 2018/2019: 
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna (na podbudowie kursu Terapia pedagogiczna)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (na podbudowie kursu Oligofrenopedagogika)

OPŁATA ZA NAUKĘ SKŁADA SIĘ Z:
 • bezzwrotnej opłaty wpisowego: PROMOCJA lipiec- wrzesień 0 zł ,  październik - czerwiec - 0 zł
 • czesnego zgodnie z CENNIKIEM* (plik)
Termin 01.07 - 30.09 01.10 - 30.06
Koszt 0 zł 0 zł
 
* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów i nie jest wliczane na poczet czesnego

Wymagane dokumenty:
 
Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od daty wysłania formularza ON-LINE na studia podyplomowe WSG do Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku lub do PARTNERA WSG współpracującego w zakresie organizacji i realizacji studiów podyplomowych.
 • formularz zgłoszeniowy ONLINE* lub (druk do pobrania) 
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej* na rachunek Uczelni

 

UWAGA! Nieodebrane kserokopie dokumentów rekrutacyjnych oraz zdjęcia po trzech miesiącach od zakończenia rekrutacji są niszczone.
 
* Rekrutacja ON-LINE prowadzona jest wyłącznie na studia podyplomowe organizowane w Bydgoszczy, Chojnicach, Ełku, Inowrocławiu, Malborku, Pile i Toruniu. Prosimy w pierwszej kolejności o zaznaczenie właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. Odpowiedź na zgłoszenie ON-LINE złożone do Ełku, zostanie przesłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych. W ciągu dwóch tygodni od daty wysłania zgłoszenia ON-LINE na studia podyplomowe WSG  należy dostarczyć do odpowiedniego ośrodka WSG pozostałe wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Numer rachunku do wpłat wpisowego:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698 WZ WBK
z dopiskiem: SP - WPISOWE EŁK- /nazwa kierunku studiów podyplomowych/

Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.


Programy zniżkowe
* Zniżki nie sumują się ze sobą. Ceny promocyjne łączą się z programami zniżkowymi.
** Programy zniżkowe nie dotyczą studiów podyplomowych na podbudowie kursów kwalifikacyjnych.

Kontakt: 

Żaneta Jakubowska
e-mail: zaneta.jakubowska@byd.pl
tel. 87/621-76-11
 
Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk 
 
 
 
 
Aktualności

KONTAKT

Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki