UTW PROSTKI

UTW PROSTKI

 


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Prostkach funkcjonuje od 25.10.2013 r. Został powołany na podstawie Umowy o Współpracy zawartej pomiędzy Gminą Prostki a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Z oferty UTW Prostki regularnie korzysta ok. 20-25 słuchaczy, którzy z reguły spotykają się 2 razy w miesiącu, na wykładach organizowanych przez bydgoską uczelnię.

Dodatkowo, ofertę skierowaną do słuchaczy, wzbogacają działania podejmowane przez gminnego koordynatora Panią Helenę Penkiewicz oraz przedsięwzięcia skierowane do seniorów realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”. Tu należy wspomnieć o:

 • wyjazdach do większych ośrodków kulturalnych, w celu skorzystania z oferty filharmonii, opery, teatru czy kina. Inicjatywach, które zaspokajają potrzebę obcowania z tzw. „kulturą wyższą”,
 • zajęciach i rozrywkach o charakterze sportowym, w których biorą udział seniorzy.

Bardzo często sami słuchacze są inicjatorami i organizatorami tych działań, angażując w nie lokalne stowarzyszenia oraz organizacje. O tym, że są grupą ludzi aktywnych i młodych duchem świadczy ich otwartość na zajęcia z zakresu gimnastyki, pilates-u, nordic walking, boccia. Dostrzegając swój potencjał, grupa prostkowskich seniorów bierze aktywny udział w akcjach charytatywnych, kampaniach społecznych, przedsięwzięciach ekologicznych czy działaniach na rzez rozwoju lokalnej społeczności. To jedna z najaktywniejszych grup społecznych w gminie Prostki. Ich działania w tym zakresie są wysoko oceniane przez mieszkańców, o czym świadczą liczne zaproszenia do współpracy czy oficjalne podziękowania kierowane przez lokalne władze, liderów społecznych oraz organizacje pozarządowe. Prostkowscy słuchacze chętnie uczestniczą w wydarzeniach regionalnych adresowanych do seniorów. Reprezentują gminę Prostki na takich tzw. Senioriadach, konferencjach senioralnych, spartakiadach.

Od ok. 2 lat przy UTW Prostki działa drużyna Boccia, która bierze udział w zawodach powiatowych i organizuje zajęcia instruktarzowe dla zainteresowanych grup. W 2020 r. Słuchaczki UTW jako grupa nieformalna przy współpracy z SIS „Nasze Prostki” realizuje projekt „ Złap energię i integruj się przez boccię”, którego głównym celem jest aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa lokalnej społeczności oraz promocja ruchu i stymulowanie do aktywności i uczestnictwa w sporcie osób w każdym wieku.


Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wykładów w roku akademickim 2023/2024

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II


Zapisy


Kolegium Nauk Stosowanych w Ełku
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk

Osoba do kontaktu:

Żaneta Jakubowska
nr tel. 87/621-76-11, 731-922-535
e-mail: utw.elk@byd.pl

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki