Konwent WSG Ełk

Konwent WSG Ełk

Konwent jest organem o charakterze doradczym i celem jego działania jest umożliwienie  włączania absolwentów Uczelni i interesariuszy zewnętrznych w działalność Uczelni. Jego zadania określone są w statucie Uczelni. W skład konwentu wchodzą przedstawiciele różnych sektorów gospodarki, administracji, nauki i kultury. Konwent funkcjonuje w naszej macierzystej placówce w Bydgoszczy oraz w filiach w Inowrocławiu i Ełku. Funkcję przewodniczącego całego konwentu pełni Pani Dyrektor Generalna prof. hon. Małgorzata Szymańska – Sikora. 
Do zadań Konwentu zgodnie ze statutem należy m.in. 

 • opiniowanie Strategii Rozwoju Uczelni 
 • opiniowanie różnych sprawozdań innych organów Uczelni dotyczących działalności Uczelni, 
 • opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów, 
 • kreowanie wizerunku Uczelni i propagowanie jej osiągnięć, 
 • tworzenie ram organizacyjnych dla realizacji wspierania kształcenia praktycznego, 
 • wsparcie absolwentów w karierze zawodowej, 
 • występowanie do innych organów Uczelni z inicjatywami dotyczącymi jej rozwoju. 

Skład Konwentu WSG Filia w Ełku 

Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Konwentu w Filii w Ełku - Dziekan doc. Agnieszka Danielewicz 


Sierotko Anna - Dyrektor Miejskiego Przedskzola "Ekoludki" w Ełku 
magister pedagogiki w zakresie wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciel dyplomowany z 45 letnim stażem pracy pedagogicznej, nauczyciel wspomagający, od 1996 roku dyrektor Przedszkola nr 1 „Ekoludki” w Ełku (wcześniejsza nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 4, następnie Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku).

Waszkiewicz Adam - Prezes Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu
Prezes Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu, ukończył studia z zakresu gospodarki turystycznej, podyplomowe Masteter Of Busisnes Administration – Executive oraz doradztwa zawodowego. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych ze środków samorządowych, rządowych i UE. Ponad 7 letnie doświadczenie pracy z MŚP w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych  i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków zwrotnych i bezzwrotnych z funduszy UE. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki.

Górski Hubert - Dyrektor Generalny Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu 
trener, mentor i psycholog biznesu, ukończył studium doktorskie z nauk o zarządzaniu, studia podyplomowe m.in. z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania oświatą, zarządzania strategicznego, psychologii biznesu, personal brending, coachingu biznesowego. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, doradca biznesowy i edukacyjny. 11 letnie doświadczenie w  pracy z osobami/rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, bezrobotnymi, seniorami (m.in. jako kierownik ds. reintegracji zawodowej w Centrum Integracji Społecznej). Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów finansowanych ze środków samorządowych, rządowych i UE. Ponad 7 letnie doświadczenie pracy z MŚP w zakresie diagnozy potrzeb rozwojowych i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków zwrotnych i bezzwrotnych z funduszy UE. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki. Radny miasta Ełk.

Raczyńska Mariola - Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku 
nauczyciel dyplomowany, wieloletni praktyk oświatowy na stanowiskach kierowniczych w szkolnictwie, nadzorze pedagogicznym i samorządzie, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego, ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej, egzaminator, przewodniczący komisji ds. awansu zawodowego nauczyciela, audytor wewnętrzny jakości w zarządzaniu. 

Tkaczkow Janusz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi
doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego MODN w Ełku, terapeuta SI, biofeedback, specjalista terapii pedagogicznej, terapeuta treningu słuchowego według Tomatisa, oligofrenopedagog, pedagog specjalny, moderator WDN, nauczyciel akademicki. 

Zdanio Artur - Kierownik zespołu socjoterapeutów świetlicy Socjoterapeutycznej „Trampolina” w Sejnach
magister filologii polskiej,  pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, trener warsztatu psychologicznego,  trener kompetencji międzykulturowych, interwent kryzysowy, choreoterapeuta, nauczyciel dyplomowany  – wychowawca  z ponad 25  letnim doświadczeniem zawodowym, od 2022 roku kierownik zespołu socjoterapeutów świetlicy Socjoterapeutycznej „Trampolina” w Sejnach, nauczyciel akademicki. 

Markowska Joanna - Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
magister rachunkowości i finansów, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym, nauczyciel akademicki. 

Pietrowicz Agnieszka - Dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku
od 2019 r. dyrektor Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku, kierownik regionalny i członek rady projektu Platforma startowa dla nowych pomysłów „STARTUP HEROES” (2019-2023), członek rady projektu WARMIŃSKO-MAZURSKI STARTUP INKUBATOR (2019-2020),  wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Autorka projektów probiznesowych dla Miasta Ełku i Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku m.in. projektu biznesowego dla Miasta Ełk zrealizowanego w I edycji Programu Edukacyjnego dla Samorządów gov_LAB.  Absolwentka biznesowego Programu Mentoringowego Mentors for Starters 2021, była członkini biznesowego klubu impactowego Trend House w Warszawie.

Opaluch Jolanta Agata - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku 
doradca zawodowy, powiatowy koordynator doradztwa zawodowego, wojewódzki koordynator powiatowych doradców zawodowych przy Warmińsko - Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie,  doradca metodyczny w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, dyrektor Zespołu szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku.

Zienkiewicz Hanna - Konsultant w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 
nauczyciel konsultant (pomoc psychologiczno – pedagogiczna, opieka i wychowanie, awans zawodowy) w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach z 34 letnim stażem pracy, pedagog szkolny, magister pedagogiki, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, moderator WDN, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, coach.

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki