Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Wysokość dofinansowania z KFS:

 • Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
 • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może ubiegać się o środki KFS?

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 • Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia.
 • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta.
 • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Wyższej Szkoły Gospodarki, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

Przydatne linki:

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. 11 Listopada 24
19-300 Ełk
tel. (87)621-76-11
e-mail: wgt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
 • Park Naukowo - Technologiczny w Ełku
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki